Tag Archives: กำจัดยุง

รับ กำจัดยุง ตามอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

การ กำจัดยุง มีมากมายหลายวิธี ทั้งวิธีทางธรรมชาติ และเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่

การควบคุมยุง โดยวิธีการทางชีววิทยา
หนึ่งวิธีการนั้น คือ การใช้วิธีการทางชีววิทยา หรือ วิธีการใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันในการป้องกัน กำจัดยุง

การนำสิ่งมีชีวิตด้วยกันมาใช้ในการป้องกัน กำจัดยุง นั้น จำเป็นต้องใช้ในปริมาณมากพอ เพื่อให้เกิดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถป้องกัน กำจัดยุง พาหะได้ และไม่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

1. การใช้ปลากินลูกน้ำ (Larvivorous fish)
การใช้ปลากินลูกน้ำ ขณะนี้มีหลายประเทศที่ใช้วิธีการนี้อยู่ เช่น ประเทศสเปน อิตาลี กรีก จีน มาเลเซีย ฯลฯ ปลาที่ใช้กินลูกน้ำ จะเป็นกลุ่มพวกปลาหางนกยูง ซึ่งจะออกลูกเป็นตัวครั้งละ 30-100 ตัวต่อแม่ปลา 1 ตัว จะเริ่มกินลูกน้ำยุงได้เมื่ออายุประมาณ 2 สัปดาห์ โดยผลจากการทดลองพบว่า อัตราการใช้ปลากินลูกน้ำที่ได้ผลคือ ลูกน้ำ 3-5 ตัวต่อพื้นผิวน้ำ 1 ตารางเมตร ปลาจะสามารถกินลูกน้ำได้ทั้งในระยะไข่ ลูกน้ำ หรือแม้กระทั่งตัวดักแด้ยุง หรือตัวโม่งยุงก็สามารถป้องกันกำจัดได้ นอกจากนี้ยังมีปลานิล ปลาดุกจีน ปลาแกมบูเซีย ปลาแพนแชค ตระกูลเดียวกับปลาหัวตะกั่ว

2. ตัวห้ำ (Invertibrate predators)
ตัวห้ำเป็นศัตรูธรรมชาติ ที่สามารถควบคุมประชากรยุงได้ ตัวอ่อนแมลงปอ ลูกน้ำยุงยักษ์ ยุงยักษ์ตัวเมียไม่กินเลือด แต่ชอบกินลูกน้ำยุงก้นปล่อง หรือ ยุงรำคาญ หรือ ยุงลาย แต่การใช้ลูกน้ำยุงยักษ์นั้น อย่าใช้ร่วมกับฮอร์โมนไปยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำ เพราะฮอร์โมนไปยับยั้งการเจริญเติบโตจนกระทั่งลูกน้ำยุงยักษ์ตายได้

3. หนอนพยาธิ (Nematode)
สามารถควบคุมลูกน้ำยุงได้มาก และสามารถรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดี โดยสามารถเพิ่มปริมาณได้เองตามธรรมชาติ แต่ปริมาณของหนอนพยาธิที่นำมาใช้ควบคุมนี้จะต้องมากพอ

ต่อมา เป็นการใช้เครื่องมือในการ กำจัดยุง แบบสมัยใหม่ ที่จะใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการกับเจ้ายุงพวกนี้

เครื่อง swingfog พ่นหมอกควันกำจัดยุง
เครื่อง swingfog พ่นหมอกควัน กำจัดยุง

เป็นการ กำจัดยุง โดยการพ่นหมอกควัน บริเวณพุ่มไม้ และท่อระบายน้ำรอบนอกอาคาร แต่เพื่อให้ได้ผลในระยะยาว ต้องกำจัดแหล่งน้ำขังต่างๆ ที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วย หรือ อาจใส่ทรายอะเบธ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุง ทั้งนี้ ยุงก็ยังสามารถบินมาจากบริเวณอื่นได้อยู่ดี จึงต้องทำบริการอย่างต่อเนื่อง หรือ อาจใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น Continue reading รับ กำจัดยุง ตามอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม

กำจัดยุงง่ายๆ ด้วยถุงเท้า???

ยุง กำจัดเองง่าย ง่าย และได้ผลมาก มาก ลองทำมาแล้ว กำจัดได้กว่าร้อยตัวใน 1 วัน ซื้อปี๊บขนมปังแบบมีฝาปิดใหญ่ (ปี๊บน้ำมันพืชรูเล็กไป) ราคา 20 บาท จากร้านขายขนม ล้างสะอาด ยุงชอบกลิ่นถุงเท้าใช้แล้ว ยังไม่ซักมากมาก เอาใส่ในปี๊บ 2 – 3 คู่ นำปี๊บถุงเท้าไว้ที่ร่ม ครื้มนอกบ้าน ….อาจมีอีกใบไว้ในบ้าน ถ้าในบ้านมียุงมาก ทิ้งไว้ข้ามคืน ใกล้รุ่งยุงจะหาที่หลบ และเข้าอยู่ในปี๊บจำนวนมากตอนสาย สาย ประมาณ 10โมง ปิดฝาเอาปี๊บตากแดดยุงจะตายหมด

ขอขอบคุณบทความจาก : คุณ Mr.Power แห่ง junjaowka.com ครับ

Pest Control Service With Pest Control Management Professionals

Pest Control Service With Pest Control Management Professionals
กับการบริการ กำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดยุง และ กำจัดหนู อาจใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคมากขึ้น แต่คำว่า Professional นั้นไม่ได้เพียงแค่มองว่าการ กำจัดปลวก ถูกจำกัดแค่เพียงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่หมายถึงการตอบรับทุกความต้องการทางสังคมอีกด้วย

บริการกำจัดปลวก ในยุคปัจจุบันหากเรามองย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน จะพบได้ว่ามีการใช้สารเคมีกันอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อ กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และ ยุง ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น สิ่งที่เป็นผลสะท้อนกลับอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ การตกค้างของสารเคมีต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม และ นิเวศวิทยา ทำให้พืชและสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องต้องเกิดโรคร้ายแรง และ ส่งผลกระทบในระยะยาวกับ คน ผู้ซึ่งต้องอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยที่ได้รับการบริการ

Continue reading Pest Control Service With Pest Control Management Professionals

กำจัดปลวก กับ ความมุ่งมั่นในการให้บริการ

เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านอาจเคยได้ใช้บริการ กำจัดปลวก กันมาบ้างแล้ว หรือหากท่านใดยังไม่เคยใช้บริการ ก็สามารถศึกษาเพื่อเป็นความรู้ได้ครับ สำหรับบทความเรื่องนี้ผมจะกล่าวถึง ความมุ่งมั่นในการให้บริการ ของบริการ กำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดแมลงสาบ กำจัดหนู กำจัดยุง กำจัดแมลงวัน หรือ แม้แต่การกำจัด แมลงพาหะ ต่าง ๆ

บริการ กำจัดปลวก นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของ การป้องกันความเสียหาย อาคารบ้านเรือน อันเป็นที่รักของเรา เนื่องด้วยความตั้งใจในการซื้อหาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ด้วยเม็ดเงินที่แสนจะหายากนั่นเอง แต่เจ้า ปลวก วายร้าย กลับมาทำลายบ้านของเราเสียนี่ แหม๋ แค่นึกถึงตอนนี้ก็อาจทำให้เราเจ็บใจยิ่งนักนั่นเอง

Continue reading กำจัดปลวก กับ ความมุ่งมั่นในการให้บริการ